Romanserien Släkten fyller 10 år!

I den historiska romanserien Släkten berättas Sveriges historia från vikingatiden fram till våra dagar samtidigt som vi får följa en släkts öden och äventyr. Den historiska inramningen är autentisk men inom den får romanfigurerna röra sig fritt för att på bästa sätt levandegöra vår historia. De olika delarna skrivs i stafett av några av Sveriges mest uppskattade författare. Hittills har nio delar utkommit. I september 2018 ger vi ut den efterlängtade tionde delen i serien, som skrivs av Elisabeth Östnäs.